Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Program nauczania dla zawodu blacharz w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe: rysunek techniczny, technologia, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, blacharstwo budowlane (specjalizacja) oraz zajęcia praktyczne.
Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe.
W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia związane są z pracą na wysokości – wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich naprawą i konserwacją.

PREDYSPOZYCJE:

Blacharz musi posiadać m.in. cechy psychofizyczne, takie jak: 
• dobra ostrość wzroku, rozróżnianie barw,
• spostrzegawczość,
• dobra sprawność fizyczna,
• wyobraźnia przestrzenna,
• systematyczność, dokładność, odpowiedzialność,
• zmysł równowagi oraz zdolność do pracy na wysokościach.