Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Praca betoniarza-zbrojarza odbywa się najczęściej na placu budowy na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych, rzadziej w halach produkcyjnych zakładów prefabrykacji. Przy pracy w halach panuje duży hałas i wilgotność. Praca może być również wykonywana na dużej wysokości, w tunelach lub pod wodą. Podczas przygotowania mieszanki betonowej występuje narażenie na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłem cementowym.
Betoniarz-zbrojarz może kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, a potem  może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku budownictwo.
Program nauczania dla zawodu betoniarz-zbrojarz w zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:
• technologia,
• dokumentacja techniczna,
• zarys wiedzy o gospodarce,
• zajęcia praktyczne.
Po ukończeniu nauki w szkole zasadniczej absolwent uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie betoniarza-zbrojarza i może być zatrudniony na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, z także w zakładach produkcji zbrojenia. Betoniarz zbrojarz jest zawodem związanym z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju budowli. Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa oraz konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach zapotrzebowanie na betoniarzy-zbrojarzy będzie się nadal utrzymywać.

PREDYSPOZYCJE:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie betoniarza-zbrojarza jest przygotowanie do wykonywania prac betoniarskich i zbrojarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Kandydata do zawodu powinna cechować sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa, wystarczająca siła mięśniowa, zdolność skupienia i podzielność uwagi, umiejętność przewidywania niebezpiecznych zdarzeń i zagrożeń. Od kandydata wymaga się również odpowiedzialności i zdyscyplinowania, umiejętności współpracy w grupie, opanowania i wyobraźni przestrzennej. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu betoniarza-zbrojarza są wady wzroku oraz schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku i ograniczające pole widzenia: oczopląs, brak widzenia obuocznego, jednooczność, zaburzenia stereoskopii. Dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia nie wymagająca korekcji. Przeciwwskazaniem zdrowotnym jest również lęk wysokości, upośledzenie sprawności układu ruchu, dyskopatie, skrzywienia kręgosłupa, znaczne płaskostopie, zawroty głowy, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, cukrzyca i choroby psychiczne oraz przewlekłe schorzenia układu krążenia, niedosłuchy znacznego stopnia, przewlekłe choroby układu moczowego, alergie i zapalenia skóry.