Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Duży wkład w dobre funkcjonowanie poradni mają pracownicy zajmujący się obsługą administracyjno - kadrową naszej placówki. 

Obsługa sekretariatu:
mgr Katarzyna Krusz
mgr Katarzyna Hirszel
Marzena Kotlorz

Obsługa kadrowa:
Aleksandra Olszulak

O czystość naszej poradni dba Pani
Lucyna Ranoszek

Złota rączka PPP:
Bolesław Skutela