Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Tematy spotkań Logosa w roku szkolnym 2016/17

1. Warsztaty prowadzone przez p. Darię Michoń-Zgolik, nt. „Wykorzystanie taśmy kinezjologicznej tape w terapii logopedycznej

2. Analiza tzw. „trudnych przypadków logopedycznych” i omówienie sposobów prowadzenia terapii logopedycznej. (I półrocze)

3. Przegląd pomocy i analiza „Zestawu prób do obserwacji rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych u dzieci od 2 do 6 roku życia” pod kątem trafności ich doboru.

4. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania wymowy dzieci od 2 do 6 roku życia.

5. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania wymowy dzieci od 2 do 6 roku życia. c.d.

6. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania podsystemu morfologicznego i składniowego języka u dzieci od 3 do 6 roku życia.

7. Próba opracowania kwestionariusza do przesiewowego badania podsystemu morfologicznego i składniowego języka u dzieci od 3 do 6 roku życia. c.d.