Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

b_500_375_16777215_0___images_stories_schowek01.jpg


Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie była współorganizatorem Konferencji Metodycznej pt: „Praca z uczniem niepełnosprawnym na lekcjach języka obcego”. Konferencja odbyła się 25 lutego w Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie.  Ciekawe wystąpienie dotyczące pomocy dziecku słabosłyszącemu i  upośledzonemu umysłowo w nauce języka obcego miały nasze specjalistki z zakresu surdopedagogiki: pani Anna Świerczyńska i terapii pedagogicznej pani Dorota Lechowska.

Obszerna prezentacja multimedialna na temat dostosowania wymagań dydaktycznych, pracy na lekcji oraz ćwiczeń do realizacji na zajęciach rewalidacyjnych zamieszczona jest w materiałach pokonferencyjnych.