Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

MIEJSKA KONFERENCJA POD PATRONATEM

Z-CY PREZYDENTA CHORZOWA

MGR WIESŁAWA CIĘŻKOWSKIEGO

TROSKA O ZDROWIE PSYCHICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY

ORGANIZOWANA PRZEZ

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ
W CHORZOWIE

URZAD MIASTA CHORZOWA

MDK W CHORZOWIE

24 PAŹDZIERNIK 2012 ROKU

 

Odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego związane
z coraz większą liczbą dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w roku, kiedy nasza Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie świętowała Jubileusz
45 – lecia istnienia mieliśmy zaszczyt serdecznie zaprosić Dyrektorów, Nauczycieli, a szczególnie Wychowawców Klas chorzowskich placówek oświatowych, na organizowaną konferencję:

 

„Troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Odbyła się ona w środę 24 października 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy 13 pod honorowym patronatem Pana mgr Wiesława Ciężkowskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa ds. społecznych.

 

Program konferencji był następujący:

 

  • Wykład wprowadzający w problematykę konferencji wygłosiła mgr Sabina Lorek- Dyrektor PPP.
  • Wykład: Choroby i zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Etiologia, metody leczenia, prognozy - wygłosiła Pani dr Monika Maj – psychiatra dzieci i młodzieży.
  • Dr Stanisław Urban – psychiatra,  zaprezentował Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawiści.

 

W drugiej części konferencji odbyło się pięć warsztatów dotyczących zagadnień zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania, które przeprowadzili specjaliści pracujący w naszej Poradni.

  1. Stop narkotykom. Współczesna profilaktyka uzależnienia.

(mgr Adrianna Wieczorek)

 

2.  Aspekty prawne w zaburzeniach zachowania. Na styku prawa
i edukacji. (mgr Sławomir Szpak)

 

3.  Zaburzenia odżywiania jako współczesny problem dzieci
i młodzieży. (mgr Anita Jurczyk – Gniełka)

 

4.  Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania z wykorzystaniem metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA).

(mgr Joanna Pierzchała, mgr Robert Matysiak)

 

5.  Szkoła dla Rodziców jako profilaktyka zaburzeń zachowania
i emocji u dzieci. (mgr Magdalena Adler, mgr Monika Korczak)

 

Warto podkreślić, iż zorganizowana konferencja cieszyła się ze względu na poruszaną tematykę bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięły w niej udział 84 osoby. Zainteresowanie konferencją było tak duże, że postanowiliśmy zorganizować seminarium szkoleniowe dla nauczycieli chorzowskich placówek oświatowych, będące kontynuacją konferencji. Tak więc, 12 grudnia 2012 roku w siedzibie chorzowskiej Wyspy – Wigilijnym Miasteczku Pani dr Monika Maj zaprezentowała wykład dotyczący zaburzeń opozycyjno – buntowniczych. Z informacji zwrotnych udzielonych nam przez uczestników konferencji i seminarium wynika, że były to ważne wydarzenia pozwalające wzbogacić wiedzę i umiejętności radzenia sobie z problemami zaburzeń zdrowia psychicznego wśród  dzieci

i młodzieży.

 

Tak to się zaczęło…

b_500_375_16777215_0___images_stories_11.jpg

 

Słowo wstępne wygłosiła Pani mgr Sabina Lorek – Dyrektor PPP.

b_500_375_16777215_0___images_stories_12.jpg

b_500_375_16777215_0___images_stories_13.jpg

Potem swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z nami Pani
dr Monika Maj – psychiatra dzieci i młodzieży.

b_500_375_16777215_0___images_stories_14.jpg

Dr Stanisław Urban zaprezentował Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – Zawiści.

b_500_375_16777215_0___images_stories_15.jpg

Wszyscy uważnie słuchaliśmy…

b_500_375_16777215_0___images_stories_16.jpg

A potem były warsztaty…

b_500_375_16777215_0___images_stories_17.jpg

I wytężaliśmy nasze umysły…

b_500_375_16777215_0___images_stories_18.jpg