Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Mottem i misją naszej pracy jest przekonanie, że każda osoba posiada wszelkie zasoby do zmiany, do bycia szczęśliwym.

A my staramy się je wspólnie odkryć…

W dniu 18 kwietnia 2013 roku  w Starochorzowskim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Jubileuszu 45 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie.

 

Głównym celem zorganizowanej gali była promocja działań Poradni
w środowisku lokalnym jako ważnej instytucji systemu oświaty
w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie miasta Chorzowa.

 

W uroczystości wzięli udział Dyrektorzy chorzowskich przedszkoli, szkół, Ośrodka Wsparcia Rodziny, Ośrodka Pomocy Społecznej, zaprzyjaźnionych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Zabrza
i Świętochłowic. Wśród zaproszonych gości byli także emerytowani pracownicy PPP oraz młodzież z Ukrainy i Czech, z którymi współpracuje Dział Socjoterapii i chorzowska Wyspa.  Jubileusz swoją obecnością uświetnił Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych  - Pan mgr Wiesław Ciężkowski,  Naczelnik Wydziału Edukacji -  Pani mgr Sylwia Lukoszek oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji - Pani mgr Grażyna Kosińska – Jokel.

 

W pierwszej części po wystąpieniach zaproszonych gości
i przemówieniu Dyrektora Poradni Pani mgr Sabiny Lorek, pracownicy PPP – Pani mgr Dorota Szymura  i mgr Robert Matysiak przedstawili zebranym gościom prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania i dokonań Poradni w minionych latach, a także aktualnej oferty w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W drugiej części dzieci z Działu Socjoterapii PPP, a także zaproszeni goście z Ukrainy i Czech zaprezentowali zebranym program artystyczny uświetniający Jubileusz.

Otrzymaliśmy wiele podziękowań i potwierdzeń skuteczności podejmowanych działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom naszej Poradni za wszystkie miłe słowa, a nade wszystko za codzienną pomoc i wsparcie w realizacji naszych działań na rzecz dziecka i rodziny.

45 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_1.jpg

 

NASI SZANOWNI GOŚCIE…

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_2.jpg

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_3.jpg

 

 

 

SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCIŁY NAS WŁADZE CHORZOWA Z PANEM PREZYDENTEM
MGR WIESŁAWEM CIĘŻKOWSKIM

PANIĄ NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI

MGR SYLWIĄ LUKOSZEK
I PANIĄ PRZEWODNICZACĄ KOMISJI EDUKACJI
MGR GRAŻYNĄ KOSIŃSKĄ - JOKEL

 

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_4.jpg

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_5.jpg

 

 

WAŻNĄ CZĘŚCIĄ UROCZYSTOŚCI BYŁA

PREZENTACJA HISTORII I DOROBKU PORADNI…

 

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_6.jpg

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_7.jpg

 

RAZEM Z NAMI CIESZYŁY SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻ…

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_8.jpg

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_9.jpg

 

BYŁY TEŻ PODZIĘKOWANIA…

b_500_375_16777215_0___images_stories_nowiny_10.jpg

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM I PARTNEROM
W NASZEJ CODZIENNEJ PRACY