Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLASY II „PRZYSZŁE ASY Z DRUGIEJ KLASY”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów kl. II szkoły podstawowej z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w grupie liczącej max. 10 osób.
Zajęcia każdego roku szkolnego rozpoczynają się w październiku
i trwają do końca maja.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLASY III „UCZĘ SIĘ ORTOGRAFII, BO NIE CHCĘ DYSLEKSJI I DYSGRAFII”

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów kl. III szkoły podstawowej ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji rozwojowej. Mają na celu usprawnianie techniki czytania i pisania, wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę z zakresu zasad poprawnej pisowni oraz rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych,
w grupie liczącej max. 10 osób.
Zajęcia każdego roku szkolnego rozpoczynają się w październiku
i trwają do końca maja.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KL. IV „WEŹ BYKA ZA ROGI”

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Mają na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę z zakresu zasad poprawnej pisowni oraz rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w grupie liczącej max. 10 osób.
Zajęcia każdego roku szkolnego rozpoczynają się w październiku
i trwają do końca maja.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KL.V-VI „ORTOGRAFICZNA CORRIDA”

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów kl. V-VI szkoły podstawowej ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Mają na celu rozwijanie umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych i ustnych, wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę z zakresu zasad poprawnej pisowni oraz rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych,
w grupie liczącej max. 10 osób.
Zajęcia każdego roku szkolnego rozpoczynają się w październiku
i trwają do końca maja.