Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości: http://www.junior.org.pl/

OHP Dla Szkoły: http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/

Śląska Wojewódzka Komenda OHP: http://www.slaska.ohp.pl/

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: http://new.koweziu.edu.pl/index.php

Filmy o Zawodach Platforma dla Szkoły: http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/baza.php?idkg=113

Wybieram Zawód.pl: http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/baza.php?idkg=113

Opisy zawodów : https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody