Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

W NASZYM DZIALE ZAPEWNIAMY POMOC W:

1. problemach w nauce

2. w ukierunkowaniu osób o ponadprzeciętnych uzdolnieniach

3. problemach emocjonalnych

4. problemach w relacjach z rówieśnikami

5. problemach w relacjach rodzinnych

6. zaburzeniach zachowania

7. zaburzeniach jedzenia

8. w diagnozowaniu uzależnień od substancji psychoaktywnymi, mass- mediów itp.

 

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

1. diagnoza psychologiczna

2. diagnoza pedagogiczna

3. konsultacje i poradnictwo

4. terapia indywidualna

5. terapia rodzinna

6. prelekcje i warsztaty dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

7. konsultacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

8. konsultacje i mediacje rodzinne

9. interwencja kryzysowa

10. sporządzanie opinii i orzeczeń